Rubik's Cube - my3DPM
  Contact Us
CART

Rubik's Cube
Design By

Nur Aiman


Rubik ini berkonsepkan lego untuk menarik minat kanak-kanak untuk bermain denganya disamping pemikiran kritikal dapat dipupuk dalam diri mereka untuk menyelesaikan Rubik ini.

Filename
Downloads
53a20e08cf3a55b216b874a21aa9ffcf_component 1.stl
1
2b3ca040ee17ad70edd1d6d7c9848b29_component 2 .stl
1
b98f754064058fbcca002052f3a025de_component 3 .stl
1
6080dd0f91c7c59cd63f32b6d907de66_component 4 .stl
1

Designs by Nur Aiman